Imurisüsteem või ventilatsioonisüsteem?

Starfeld OÜ on imurisüsteemide müügi ja paigaldusega tegelenud juba üle kümne aasta. Aastate jooksul oleme saanud klientidelt palju küsimusi seoses imurisüsteemi ja ventilatsioonisüsteemi erinevustega. Järgnevalt on võimalik lugeda ventilatsiooni- ja imurisüsteemide eesmärkide, ehituse ja hoolduse erinevustest.

1. EESMÄRK

Imurisüsteemi eesmärgiks on puhastada ruumid tolmust, prahist, saepurust, metallitolmust ja teistest osakestest. Ventilatsioonisüsteemide eesmärgiks on puhastada ruumide õhku ja luua inimesele hea sisekliima. Ventilatsioonisüsteem eemaldab õhust tervisele kahjulikud gaasid. Ventilatsioon eraldab õhust lendeleva tolmu, kuid ei ole mõeldud pindade puhastamiseks.

2. EHITUS

Imurisüsteemis liigub õhk ühesuunaliselt ehk on ainult väljatõmme, mille eesmärgiks on viia osakesed ruumidest välja. Ventilatsioonide ehitamine on aeganõudvam, sest lisaks väljatõmbele tuleb ehitada ka sissepuhe. Lisaks peab olema venitalatsioon ruumi eripunktides laiali jagatud, et oleks tagatud kogu ruumi õhuvahetus.

3. HOOLDUS 

Imursüsteemi torusid ei ole vaja enamasti puhastada, sest õhukiirused on nii suured, millest tulenevalt torude seintele midagi praktiliselt ei ladustu. Ventilatsioonisüsteeme peab regulaarselt hooldama, et ennetada õhufiltrite ummistumist. Juhul kui ventilatsiooni ei kasutata sihipäraselt peab seda tihedamini puhastama ja kontrollima. Ventilatsiooni vale kasutamine vähendab seadmete eluiga ja tulekahjude risk suureneb kuna torudesse koguneb tolmu ja jäätmeid.